Rizikové těhotenství a předčasný porod – lze tomu předejít?

Yarilo® Blog

Lze předejít předčasnému porodu? Snadná otázka, obtížná odpověď. Předčasný porod může způsobit mnoho faktorů – některé ovlivnit lze, jiné bohužel nikoliv. Včasná diagnostika konkrétního problému je však zcela zásadní – lékaři mnohdy bojují o dny, kdy může plod či miminko strávit v děloze. Na předčasný příchod na svět se ho snaží připravit.

Významné stavby po celé České republice se dnes, 16. listopadu, „předčasně“ rozsvítí purpurově. Proč? O den později, 17. listopadu, si celý svět připomíná Den předčasně narozených dětí. Ve spolupráci s neziskovou organizací Nedoklubko, která se zabývá osvětou a podporou rodin předčasně narozených dětí, publikujeme speciální článek o prevenci předčasných porodů.

Za předčasně narozené miminko se považuje to, které se na svět podívá před 37. dokončeným týdnem těhotenství (normální těhotenství trvá 40 týdnů +/- 2 týdny, pozn. red). V loňském roce se podle Českého statistického úřadu předčasně narodilo 7,2 tisíce dětí, což je 6,7 % z celkového počtu živě narozených dětí. Podíl předčasně narozených dětí se v posledních deseti letech snižuje. Riziko předčasného porodu je celosvětově mezi 5 – 18 %. Díky pokrokové medicíně a diagnostickému vyšetření během těhotenství jsou lékaři dnes schopni zachránit i takové děti, které se na svět dostanou i v 22. týdnu. Je to ale náročný boj na straně rodičů, lékařů i samotného miminka.

 

S předčasným porodem může souviset mnoho faktorů. Některá rizika ovlivnit lze, některá ne. Ovlivnit lze například chování těhotné ženy během těhotenství – klidový režim (je-li potřeba), správné stravování či správná léčba, pokud je indikována. Neovlivnitelné faktory mohou zahrnovat například geneticky vrozené vady. Předčasný porod může vzniknout spontánně či je uměle vyvolaný z důvodu diagnostikovaných problémů na straně matky či dítěte.

Příčiny předčasného porodu

Jak uvádí organizace Nedoklubko ve své knize, mezi časté příčiny předčasného porodu patří:

  • Nejrůznější druhy nitroděložní infekce, kdy zánět z pochvy přejde do dělohy a na plodové obaly a poté do plodové vody (trichomoniáza, bakteriální vaginóza, infekce mykoplazmaty a ureoplasmaty, infekce dělohy či plodové vody)
  • Imunologické faktory
  • Poruchy funkce placenty – do této skupiny patří i preeklampsie
  • Vícečetné těhotenství
  • Vrozené vady dělohy a pooperační změny na děložním čípku (hrdlu), kdy je poškozena jeho uzávěrová funkce
  • Nemoc na straně matky, například cukrovka či vysoký krevní tlak
  • Anomálie plodu
  • Užívání návykových látek během těhotenství
  • Genetické predispozice

Mnoho rizikových faktorů jsou schopni odhalit již ambulantní gynekologové během pravidelných těhotenských prohlídek a doporučovaných vyšetření. „Rizikovost těhotenství je v prenatální péči možné posoudit již od prvního trimestru. Základem tohoto posouzení je sběr údajů od nemocné, tedy anamnézy, a dále biochemické vyšetření krve, klinické vyšetření pacientky a ultrazvuk,“ popisuje pro Nedoklubko gynekoložka Zoja Čurilová Roháčová.

Preeklampsie

Smyslem těchto vyšetření je zachytit a předcházet problémům jako je například preeklampsie. Jedná se o těhotenské onemocnění, pro které je typický zvýšený krevní tlak a bílkovina v moči. V případě diagnostiky je nutné zahájit léčbu, která předčasný porod oddálí.

Pokud hrozí předčasný porod, je žena i miminko pod drobnohledem lékařů a plod, či embryo jsou připravovány na život po narození již v děloze. Ženě jsou pravděpodobně podávány léky, které mají urychlit zrání plodu – především plic, aby bylo dítě schopné po narození přijímat kyslík, a dalších orgánů.

Psychická stránka předčasného porodu

Lékaři dnes dokáží zachránit i miminko, které je narozené ve 22. týdnu těhotenství. Nicméně, předčasný porod je doprovázen nejen mnoha fyzickými procesy, ale i psychickými. Každý den a týden těhotenství mají své důvody a zákonitosti včetně přivykání si matky na svou novou roli. „Pokud žena porodí předčasně, neprojde všemi zákonitými fázemi těhotenství, může mít problém v prožívání sebe jako maminky. (…) O tomto je dobré vědět, a tak počítat se „zmatkem“ v prožívání po předčasném porodu,“ stojí v knize.

Za celé Yarilo.cz chceme proto alespoň dnes skrze tento článek vyjádřit obrovskou podporu všem rodičům a příbuzným, kteří se do této situace dostali, a doktorům, kteří bojují za životy miminek. Děkujeme také organizaci Nedoklubko za šíření osvěty a publikaci knihy, která se problematikou předčasných porodů zabývá.

 


 

Dávali jste pozor? Vyzkoušejte si to v testu.

0%

Co je preeklampsie?

Úroveň dnešní medicíny umožňuje lékařům zachránit i miminko (plod), které je staré:

Za předčasně narozené miminko se počítá to, které...

Yarilo® v období početí

Yarilo® progametiq® Platinum

Yarilo® einstein 1

Yarilo® PRL

Yarilo® Man

Yarilo® během těhotenství

Yarilo® einstein 1

Yarilo® einstein 2

Yarilo® pro maminky

Yarilo® Silhouette

Yarilo® Galaktiz™

Přečtěte si také